Ciljevi i aktivnosti fondacije

Ciljevi fondacije

Fondacija ima sledeće ciljeve u skladu sa Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima:

Aktivnosti Fondacije

Radi ostvarivanja ciljeva Fondacije, iz sredstava Fondacije finansiraju se sledeće aktivnosti:

ciljevi