Kontakt

Fondacija za humanitarnu pomoć „Socijalna Pravda“
Polgar Andraša 20/a, 21000 Novi Sad

Telefoni: 021/6300-282, 6390-333, 6390-500,
Fax: 021/6390-490


Upravitelj Fondacije
Ivana Brlić

Referent za marketing
Dunja Bulatović

Administrativni referent
Danijela Zakić

www.socijalnapravda.org.rs
fondsocijalnapravda@gmail.com