Kako se postaje korisnik Fondacije?

Korisnik Fondacije za humanitarnu pomoć "Socijalna pravda" se postaje ličnim upisom u evidenciju korisnika u prostorijama fondacije.

Prilikom upisa, pravi se socijalna karta gde se boduju svi bitni činioci vezani za Vaše materijalno, zdravstveno i socijalno stanje. Sva materijalna pomoć i lečenje u banjama Vojvodine deliće se ravnomerno i pravedno u slučaju sa socijalnom ugroženošću izraženom kroz broj bodova u socijalnoj karti.

Opis
Broj bodova
MESEČNI PRIHOD (dokaz: poslednji mesečni prihod)
 
do 8.000,00 din.
80
8.000,00 - 12.000,00 din.
60
12.000,00 - 16.000,00 din.
40
16.000,00 - 20.000,00 din.
20
preko 20.000,00
0
Zdravstveno stanje (dokaz o bolsti od lekara)
20
Stepen invaliditeta (dokaz: rešenje od komisije)
 
I stepen 80-100%
30
II stepen 40-80%
20
III stepen 30%
10
Socijalan slučaj (dokaz: potvrda Centra za socijalni rad)
30
Nezaposlenost (dokaz: uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje)
20
Samohrana majka (dokaz: umrlica supruga ili dokaz o razvodu, izvod iz matične knjige rođenih za svako dete do 18 godina)
 
1 dete
10
2 deteta
20
3 i više dece
30