Mapa Novog Sada sa lokacijom fondacije Socijalna pravda

Adresa: Romanijska 9
Novi Sad