Mapa Novog Sada sa lokacijom fondacije Socijalna pravda

Adresa: Polgar Andraša 20a
Novi Sad